Cookie beleid HHC Hardenberg

De website van HHC Hardenberg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Anti-discriminatie en anti-racisme beleid

Wij zijn ons ervan bewust dat voetbal een belangrijke rol in onze samenleving speelt. Voetbal verbindt mensen en is een sport voor iedereen. In onze sport zien we een afspiegeling van de maatschappij. HHC Hardenberg erkent de sociaal en maatschappelijke functie en daarmee haar verantwoordelijkheid. Het bestuur van HHC Hardenberg hecht er waarde aan beleid te hebben wat betreft antidiscriminatie en antiracisme. Dit in lijn met richtlijnen van de KNVB en de UEFA, en in het kader van het licentiesysteem tweede divisie. Dit protocol is door het bestuur van HHC Hardenberg vastgesteld.

 

Onder racisme wordt verstaan: het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens het ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde.

Onder discriminatie wordt verstaan: ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Er kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt op afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.

 

Maatregelen

Het beleid en de maatregelen van HHC Hardenberg tegen racisme en discriminatie houden in ieder geval de hierna te noemen maatregelen en acties in:

 

1. Verklaring

HHC Hardenberg verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en andere vormen van discriminatie. Racisme en elke andere vorm van discriminatie wordt niet getolereerd door HHC Hardenberg. Deze verklaring wordt actief uitgedragen door HHC Hardenberg, onder andere door met regelmaat in uitingen aandacht te besteden aan racisme en discriminatie en door het protocol tegen racisme en discriminatie op de website van de club te plaatsen.

 

2. Racisme en discriminatie op het sportpark

HHC Hardenberg verbiedt nadrukkelijk elke vorm van racisme en discriminatie op het sportpark. De club zal zich maximaal inspannen om eenieder die zich op het sportpark toch schuldig maakt aan racisme of discriminatie (ten minste) een sportparkverbod op te leggen of op andere, nader te bepalen wijze te straffen.

 

3. Stelling nemen tegen racisme en discriminatie

Onverminderd de verklaring als genoemd onder maatregel 1 neemt HHC Hardenberg actief stelling tegen racisme en discriminatie.

4. Verbod racistische en discriminerende leuzen en propaganda

HHC Hardenberg neemt maatregelen tegen personen en groeperingen die racistische en discriminerende uitingen en propaganda uitdragen en/of verspreiden in en rondom het sportpark.

 

5. Maatregelen tegen leden, spelers, staf, begeleiding, vrijwilligers en/of overige medewerkers

HHC Hardenberg neemt binnen haar mogelijkheden en bevoegdheden (disciplinaire) maatregelen tegen leden, spelers, staf, begeleiding, vrijwilligers en/of overige medewerkers van de club die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.

 

6. Samenwerking met supportersvereniging ClubSupport

In samenspraak tussen club, stewardorganisatie en supportersvereniging is geregeld hoe op te treden tegen racisme en discriminatie tijdens de thuiswedstrijden van HHC Hardenberg 1. 

HHC Hardenberg treedt proactief op tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende uitingen bevatten. Wij controleren bij de toegang op het meevoeren van spandoeken en treden onmiddellijk op als de tekst van een spandoek met bedoelde uitingen zijn bedrukt. Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij ons eigen sportpark. Ook tijdens uitwedstrijden controleren wij eventuele spandoeken van onze supporters.Tevens merken wij op dat ons beleid ook voor overige wedstrijden van HHC Hardenberg van toepassing is.

 

7. Sanctiebeleid

Het bestuur van HHC Hardenberg zal bij iedere overtreding of gedraging in strijd met bedoelde racistische en discriminerende uitingen en gedragingen zorgvuldig beoordelen en daarbij het subsidiariteit en proportionaliteitsbeginsel. Ouders van jonge overtreders worden ook in kennis gesteld.

 

8. Samenwerking steward organisatie en de politie (bij wedstrijden HHC Hardenberg 1)

In samenspraak met de Veiligheidsorganisatie/stewardorganisatie en de Politie is afgesproken hoe op te treden tegen racisme en discriminatie tijdens de thuiswedstrijden. Politie wordt direct in kennis gesteld en de mogelijkheid tot het doen van aangifte per situatie beoordeeld.

 

9. Aannamebeleid vrijwilligers

HHC Hardenberg draagt zorg voor het implementeren van een beleid met betrekking tot het aannemen van vrijwilligers ingevolge waarvan eenieder (ongeacht sekse, geloof, huidskleur etc.) gelijkwaardig zal worden behandeld.

 

10. Kenbaar maken beleid naar andere (bezoekende) verenigingen

HHC Hardenberg zal aan de andere clubs die ons sportpark bezoeken kenbaar maken welk beleid zij voert (en welke maatregelen zij neemt) met betrekking tot het tegengaan van racisme en discriminatie zodat kan worden gekomen tot een optimale afstemming en samenwerking. Dit zal voor de wedstrijden van HHC Hardenberg 1 geschieden in het zogeheten vooroverleg met betrekking tot (thuis)wedstrijden door onze veiligheidscoördinator. 

Melding

Indien je te maken krijgt met discriminatie of racisme of het gevoel hebt zodanig te zijn of worden bejegend kun je dat op verschillende manieren bij onze vereniging kenbaar maken. Wij adviseren je dat zo snel mogelijk (direct) te melden bij je (jeugd) leider of coördinator van je afdeling. Natuurlijk is het ook mogelijk direct melding te doen bij onze vertrouwenspersoon, de jeugdcommissie of algemeen bestuur. Wij gaan vertrouwelijk met de melding om en bespreken ook welke actie er door HHC Hardenberg zal worden ondernomen. We hopen dat zich zo’n situatie nooit zal voordoen maar willen je wel met klem verzoeken het incident te melden. Dit is overigens van toepassing voor zowel leden als niet leden, vrijwilligers, supporters en bezoekers van andere verenigingen.

Delen

#Samen
maken
we
HHC

Vrijwilliger.png

OZGG.png

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!